נס השיר האמיתי / אילן ברקוביץ', "הארץ"

לידי התיישבה מכרה משותפת, שטרחה לחזור ולומר לי מדי פעם בפעם עד כמה הערב משגע (הוא לא היה כזה) ועד כמה חוה פנחס-כהן כועסת על כך שלא קוראים אותה נכון.

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה