דימוי / צור ארליך, "מקור ראשון"

כיצד משפיעים אירועי הזמן על משוררים ויצירותיהם? כיצד מעצבים משוררים מציאות פוליטית? מתי ייאמר על משורר המקדיש למשימה זו את עטו שהוא בוגד בייעודו השירי? שני פרסומי מאסף חדשים מנסים לענות על השאלות הללו. האחד, גליונו החדש של כתב העת 'דימוי', מוכרז כגליון- נושא על "ספרות ואקטואליה"

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה