כתב העת דימוי

במה ליצירה יהודית ישראלית

כתב העת דימוי, כתב עת לספרות, אמנות ותרבות יהודית. החל פעולתו כחלק ממעל"ה המרכז לציונות דתית בשנת 1989 והתקיים עד שנת 2007. יצאו 35 גיליונות. כתב העת הינו כתב עת בינתחומי שהופיעו בו זה בצד זה שירה, פרוזה, תרגום, ביקורת, אמנות פלסטית, ביקורת קולנוע ומחקרים בפילוסופיה יהודית.

במניפסט של כתב העת נכתב:
בראשית היה הדימוי 

"דימוי", כתב עת לספרות, בקורת ואמנות יוצא בירושלים על סף עשור חדש.
נסיון זה הוא של קבוצת יוצרים, רובם בני דור הביניים, המעוניינים ליצור בעיקר בתחום החוויה היהודית והישראלית בארץ.
התחושה היא, וכבר שנים רבות מדובר בכך, שמרכז הכובד האמנותי בישראל סטה בעשורים האחרונים מהעיסוק בחוויה היהודית והישראלית כאן ועכשיו לעבר שני כיוונים ברורים: מחד, לאמירה אינדיווידואלית-מנותקת, ומאידך להתעסקות רבה לעייפה בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי תחת השפעה של תרבות המערב.
אנו מבקשים אפוא, לחזור ולהציב במרכז הכובד של העיסוק התרבותי את ההתבוננות פנימה.

אנו מקווים לתרבות של דיאלוג, דיאלוג פנימי בין הזרמים והגוונים השונים של החברה בישראל ובין התרבות המתהווה בארץ לתרבות היהודית בתפוצות. בלגיות הראשון של "דימוי" אנו מנסים לגעת, נגיעה ראשונה וקלה, בחומרים המעניינים אותנו. בין היעדים שקבענו לעצמנו אנו מעוניינים בהתייחסות לאמנות פלסטית, אמנות הקולנוע וביצירות מקור ותרגום של יוצרים יהודיים בארץ ומחוצה לה.

בחרנו בשם "דימוי" משום שדימוי הוא אמצעי אמנותי ראשוני, בסיסי, שבלעדיו בלתי אפשרי לשפה, לאמנות פלסטית או מילולית להתקיים. מתוך הצורך לחיות במקום הזה, בזמן הזה, עם עולם דימויים מתפתח ובונה, ניגשנו לעבודת הכתיבה והעריכה של כתב-עת זה.
אנו מודים ל"מעלה"- המרכז לציונות דתית- ובמיוחד למוטי שקלאר, שאיפשרו את יציאתה לדרך של חוברת זו, ובמסגרת שאר פעילותם החשובה והרחבה בתחומים שונים של היצירה התרבותית.

נקווה להוות במה רלוונטית ומושכת יוצרים,

המערכת.