Felhôkbe ásított sírok fölött \ Hava Pinhas-Cohen on Imre Kertész (Hungarian)

Kisméretû könyv, fehér színû és szerény kivitelezésû, 105 oldal, elég zsúfoltan szedve.
Furcsa és csodálatos cím: Kaddis a meg nem született gyermekért.
Az író: Kertész Imre, a fordító: Itámár Jáoz-Keszt, a kiadó: HaMeorer és a megjelenés ideje: 2002.

Read here

You might be interested

The Union between Sexuality and Religion

(Originally published in: http://www.refdag.nl/artikel/1400177/Poezie+is+als+zwangerschap.html) Sexuality and religion are as closely interconnected as David and Jonathan. This remarkable observation arises from the publication Door het vlees stroomt het

Read more »

Leave a comment