מחקרים אקדמיים

מחקרים על כתביה ושיריה של חוה פנחס - כהן