אנתולוגיה קטנה

מהספרות היהודית

רוברט פינסקי

שישה שירים, פורסם בכנס כיסופים השלישי, כנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודיים, 5-8 בפברואר 2013. בית אביחי ומשכנות שאננים, ירושלים תרגום: חוה פנחס-כהן עריכת שירים: מייקל

קרא עוד »

סאוילי גרינברג

פריקת סירת מנוע/ סאוילי גרינברגבמקום בו מי דימדומים ניתזיםורסיסי אור דועכיםבמקום בו גלים לכודיםבין קרשי מזחיםסירת מנוע נצמדהומתוכהעל כתפינו נישאיםפצועים ענקייםמורטים בתחבושותונאנקים.שבילי חוףשמים חבושיםועננים ספוגי

קרא עוד »

ולאדימיר טאראסוב

נשקתי לעלמה בפרק יד שמאלשם קווי מתאר שתי דובות, הגדולה והקטנה,כוכבים מהשמים-לא מאמין למראה עיניים!האם באמת זו מפת המזלות?ומי?ולמי בא פתאום לשחק לעיניולנקד בנקודות חןמדויקות

קרא עוד »

מיכאל גנדליב

עוד על האהבה שאבדהוהשקטהיהלאותה דומיה שעל המדבר נחהפניה למצריםוכפות רגליה היחפותנוגעותבמלחמה שהיתה שם.רוח בוכה ונושאת את קול התןאורחה מטלטלת עם כבודה במדברמקומו של המותפניו אליואלף

קרא עוד »

איליה קמינסקי

לרקוד באודסה בעיר הנשלטת בשיתוף על ידי יונים ועורבים יחד , היונים כיסו את האזור המרכזי, והעורבים את השוק. נער חרש ספר כמה ציפורים היו

קרא עוד »