Robert Lee Frost

לעצור ליד היער, בערב המושלג/ רוברט פרוסט

תרגום מאנגלית: חוה פנחס-כהן
השיר פורסם בכתב העת "דימוי" 14.

נדמה שאני יודע למי היער הזה.
אולי, כי בתוך הכפר ביתו
הוא לא יראה אותי עוצר פה
ורואה איך היער בשלג מתמלא.

סוסי הקטן ודאי חושב שטרוף
לעצור באין כאן משק קרוב
בין יערות לבין אגם קפוא           (כפור)
זה הלילה מלילות השנה שחור.

מנער פעמונים בריתמה
ושואל אם יש איזו שגיאה,
רק קול נוסף נשמע, גריפה
שרוח קלה פתיתי שלג מפילה.

היער עמוק מופלא ואפל,
ועלי למלא הבטחה,
וללכת ללכת לפני תרדמה,
וללכת ללכת לפני תרדמה.

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה