סינתזה של זמנים והתרחשויות – מסע איילה / עודד פלד, "הארץ"

חוה פנחס-כהן שייכת לקטגוריה שמבקרים מסוימים בשנים האחרונות נוהגין להדביק לה את תווית הקסם "שירה דתית". הכוונה ליוצרים כאדמיאל קוסמן, מירון ח' איזקסון ואחרים, משוררים חובשי כיפות ושומרי מצוות, המעורים בחיי הציבור החילוני ופונים בכתיבתם גם אליו. אין ספק שבשטות והבל ורעות-רוח עסקינן, שכן מה מלאכותי ותפל ומחטיא את המטרה יותר מן החלוקה של משוררים לבעלי הכשר של בד"ץ ולחסרי הכשר כזה?

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה