סטלני מוס

שיר של שכנים ירושלמים

פרסום מאתר הארץ

מה דעתך?