משיח בלדי מהגליל / עמוס לויתן, "עיתון 77"

את שם ספרה החדש והיפה של חוה פנחס-כהן משיח אפשר לקרוא בשתי דרכים: כשם (בקמץ ובשין ימנית חרוקה, משורש מ ש ח), וכפועל (בצרה ובשין שמאלית חרוקה, משורש ש י ח). כותרת המשנה של הספר "שירים ששח לי מנחם אהובי" משלבת את שתי הקריאות. מצד אחד, לפי מילת "שח", הפירוש הוא מלשון שיחה; מצד שני, לפי השם "מנחם", שהוא אחד משמות המשיח בתלמוד, הפירוש הוא מלשון משיחה.

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה