מסע איילה / גד כרמי, "נתיב"

עולם של מטה מביט ממעמקיו בשירתה של חוה פנחס-כהן, בספרה השני מסע איילה. "מביט בי", אומרת המשוררת בשיר המוטו הפותח את ספרה, ולפי תיאור עמידתה מול משה אשר על ההר- כשהיא עצמה עיר על נהר- ברור כי שיר מוטו זה הוא מעין פתיחתא לשיר הבא מיד אחריו, "שם מפורש".

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה