החוקר מדגניה ומקורותיה היהודיים של השירה העברית/מקור ראשון, 7/2/2021

מה דעתך?