Luljeta Liesanku

תרגמה מאנגלית חוה פנחס – כהן בשיתוף המשוררת

לקריאה

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה