ופס אדמה חרוכה יהיה עדות למחיקה

מהרגע שבו נזרקה המילה "התנתקות" לחלל האויר הישראלי הכרזתי על התנתקות פרטית, פנימית.
חשבתי על המילה הזאת, שבאה לכסות על תל של מילים היושב תחתיה- "עקירה", "קריעה", "נסיגה", "פינוי", "טרנספר"-
מילה שצריכה לעורר מן הדין את השאלה התנתקות ממה, או ממי.
פורסם ב"מקור ראשון"

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה