הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה

שיחה בשניים בארבע עינים עם ג'קי קומפורטי על הספר החדש שכתב: הנרטיב הגנוב של יהודי בולגריה , רדיו מליץ.

לקריאה – https://havapinhascohen.wordpress.com/2020/06/27/%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94/

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה