Bashō

היקו:

בתוך כותנתי החדשה
בבוקר הזה-
מישהו אחר.

*

שדות, הרים
של הובקו, תוך
תשעה ימים- אביב.

*

גשם אביב-
תחת העצים
חלום קריסטלי שביר.

*

עכשיו מעשה יללת
החתול, בחדר השינה
נגיעת אור לבנה.

*

אל תשכח את השזיף,
פורח
בסבך היער.

*

גשם דק של יוני-
שיער ארוך, פנים
בלובן חולני.

*

חסרי פנים- עצמות
פזורות בשדה,
רוח חותכת בבשרי.

*

גשם חורף ראשון
שירכתי דרכי,
עובר אורח, השם שלי.

*

נער עני- משאיר
תצפית בלבנה                                           תצפית בכוכבים
בעבור טחינת האורז.                                  תמורת כתישת גרעינים

*

סתיו מוקדם-
שדה אורז, הים,
ירוק אחד.

*

ירח בהיר: אני
מטייל סביב לבריכה-

*

עוד היקו?
עודם פורחים עצי הדובדבן-
פני אינם.

*

לו יכולתי
הייתי יורד כמו
נפילת נטיפי הדובדבן.

*

כאילו אני שותה                                   מעמיד פנים שאני שותה
סיק מתוך מניפתי
המנוקדת בעלי כותרת הדובדבן

*

תחת הדובדבן-
פורח המרק,
פורח הסלט.

*

עלי כותרתו של שושן צהוב
רעמו-
מפל מים.
הי, השחר כבר בא.

*

עננים-
הזדמנות להתחמק
מהתבוננות בלבנה. (22)

 

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה