Ales Mustar

תורגם מסלובנית: חוה פנחס-כהן והמשורר.

לקריאה

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה