אליזבת בישופ – Elizabeth Bishop

תרגום מאת חוה – פנחס כהן

Conversation/ Elizabeth Bishop

The tumult in the heart
keeps asking questions.
And then it stops and undertakes to answer
in the same tone of voice.
No one could tell the difference.
Uninnocent, these conversations start,
and then engage the senses,
only half-meaning to.
And then there is no choice,
and then there is no sense;
until a name
and all its connotation are theשיחות

המהומה בלב
שואלת ללא הרף .
ואז פוסקת ומתחייבת לענות
באותה נימת קול
ואיש אינו מבחין בהבדל
השיחות נפתחות ללא כנות
ואז, כל החושים מעורבים
רק מחצית המשמעות אל
ואין ברירה
ואחר כך אין גם טעם
עד ששם
וכל הקונוטציות שלו הן

 

מה דעתך?

הזמינו הרצאות

חוה פנחס-כהן מרצה ברחבי הארץ ובעולם בנושאים שונים ועל יצירתה

צילום: בר גורדון 

גשם בשפה זרה